Περιοδικό "ΔΕΛΤΙΟ" Περιοδικό "ΔΕΛΤΙΟ" Περιοδικό "ΔΕΛΤΙΟ"Ο ΣΒΘΣΕ

Το Enterprise Europe Network

Η ΑΕΔΕΠ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

IG@work

Find a job with Innovative Greeks
Apply to work for the most innovating enterprises and startups in Greece.

Γίνε Μέλος

Γίνε μέλος του μεγαλύτερου περιφερειακού Συνδέσμου Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ο οποίος εκπροσωπεί σήμερα περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων της οικονομίας. 

ΝΕΑ

Είπαν για Εμάς

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.